O założycielu i misji Kancelarii

Doktor Przemysław Grzybowski – założyciel i właściciel Kancelarii Kanonicznej jest specjalistą w prawie kanonicznym. Doktorat w tej gałęzi prawa obronił na Papieskim Uniwersytecie w Rzymie. Po studiach nabył szerokie doświadczenie, którym pragnie służyć wszystkim, którzy potrzebują: 
- pomocy w procesie o nieważność małżeństwa, 
- pomocy w sprawach dotyczących ochrony/naruszenia danych osobowych
w Kościele 
- pomocy w przygotowaniu dokumentów do Instytucji Państwa Watykańskiego (po włosku), 
- pomocy w kwestiach sakramentów (przygotowanie do małżeństwa,
I Komunii, bierzmowania), 
- pomocy w procesach Delicta Graviora 
- inne – po indywidualnej konsultacji.